Povijest Općine

  Ivanska je sjedište  općine  koja okuplja trinaest naselja što čine prirodnu i gospodarsku cjelinu,s površinom od gotovo 12.000 hektara.Ivanska je  naselje sjeveroistočno od Čazme,a južno od Bjelovara,te joj je u neposrednoj blizini rijeka Česma.
Povijesno je Ivanska povezana sa razvojem grada Čazme i čazmanskoga kraja od 11.stoljećate osnutkom Zagrebačke biskupije,kojoj je ugarski kralj Ladislav dao posjede Dubravu,Ivanić i Čazmu.Čazmanski je posjed bio između potoka Grabovnica,Srijedska i rijeke Česme.Taj je posjed bio  sastavni dio starohrvatske plemske župe sa sjedištem u Staroj Čazmi,koja se u popisu župa od 1501.godine zvala Vetus Chasma.
U 14.stoljeću u njoj je izgrađena crkva,koja je  bila posvećena Sv.Ivanu Krstitelju i po kojoj je naselje kasnije dobilo naziv Ivanska.Naselja oko Ivanske  stara su koliko i sama Ivanska.Stara Ploščica je naselje koje se nalazi jugoistočno od Bjelovara uz cestu Bjelovar-Nevinac-Garešnica.Ime Ploščica dolazi od srednjovjekovnog mjesta i posjeda Položnica i Položitica.
Godine 1224. na  ovome prostoru spominje se naselje Poloschicza Vetus.
     Naselje Đurđic Ivanski spominje se još u predturskim vremenima,1334.godine,i još su danas  vidljive stare kuće građene od pruća i ilovače iz 18.i 19.stoljeća.Naselje Samarica smješteno je podno  Moslovačke  gore jugoistočno od Čazme.Sjedište stare župe Sv. Katarina spominje se 1334.god.Naselje  Gornja Petrička navode povijesna vrela,iz 17.stoljeća.
     Preuzevši 1225. godine biskupiju,Stjepan II.je sjedište prebacio iz Stare Čazme(današnje Ivanske) u današnju Čazmu koja je bila na Kolomanovoj cesti.Tijekom srednjega vijeka glavna središta pismenosti i kulture bile su Stara i Nova Čazma.Ustrojem Čazmanskog kaptola na  području Ivanske osnivaju se  župe  i grade crkve,još daleke 1334.godine tu su postojale župe:Sv.Juraj u Đurđicu,Sv.Križ u Križiću,Sv. Petar u Srijedskoj, gdje je nekoć bilo trgovište i biskupski grad te župa u Staroj Plošćici i Samarici.
Stanovnici prostora  općine Ivanska uz kršćanske su se vrijednosti od davnina bavili poljoprivredom i raznim zanatima.Od 1895.do1910. godine u Ivanskoj su nicala razna poduzeća,poput Krušne peći Neumana Petrića i Ivanske zemljišne zajednice.Vjerska udruga koja djeluje od 1901.godine.Iste godine osnovana Narodna čitaonica u Ivanskoj, a 1910.godinei Dobrovoljno vatrogasno društvo. Na kulturnome planu djeluje KUD Svjetlost(danas KUD Sloga-Đurđic)u Ivanskoj i AKUD Samarica u Samarici
Podaci preuzeti iz knjige”Gradovi i općine Republike Hrvatske” koja je u vlasništvu Općine Ivanska
                                                       Cesta Narta-Berek
U centru Ivanske  kod crkve  Sv.Ivana Krstitelja nalazi se  spomenik u spomen kada je cesta napravljena  od  Narte do  Bereka  davne 1890.-1891 .godine.Na  spomeniku  piše slijedeći sadržaj:
“Cesta od Narte do Bereka
  Sagradjena je godine
 1890 i 1891
  za bana grofa
 Dragulina Khuena- Hedervarya i velikoga župana
 Radoslava pl.Rubido-Zichya
po poduzetnicih Juliju Mažuraniću
 Petru Mikiću  i
 Ivanu Mažuraniću”