Natječaj za direktora – IVANKOM j.d.o.o.

Natječaj za direktora – IVANKOM j.d.o.o.

 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ broj 01/13 i 11/13) načelnik Općine Ivanska mr.sc. Josip Bartolčić, dipl.ing.  dana 14. siječnja 2016. godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za direktora trgovačkog društva – IVANKOM j.d.o.o.

 

 

 

 

 

 

Nema komentara

Odgovori