Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Temeljem čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska, objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ivanska za period od 2017. – 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

  1. Javni uvid u nacrt Plana započinje 29. listopada 2018. godine i biti će na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, zaključno do 30. studenog 2018. godine.
  2. Nacrt Plana objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine www.ivanska.hr
  3. Mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt Plana građani mogu dostavljati u pisanom obliku:

a) na adresu:

Općina Ivanska

Slavka Kolara 1

43 231 Ivanska

b) na e-mail: opcina@ivanska.hr

c) u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska radnim danom od 8 do 14 sati.

Krajnji rok za dostavu primjedbi je posljednji dan javnog uvida odnosno 30. studenog 2018. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitko napisana, te potpisana imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u donošenju Plana.

 

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

 

Nema komentara

Odgovori