Autor Tema: Novi izračun za legalizaciju  (Posjeta: 8452 )

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

alien

  • Gost
Novi izračun za legalizaciju
« : 24/08/12 05:16:33 »
Novi izračun za legalizaciju: Kuća od 100 kvadrata u Zagrebu 3200, na Jadranu 22.400 kunaAko do 30. lipnja 2013. ne predate zahtjev za legalizaciju objekta, država će ishoditi papire i poslati vam račun. Ne platite li, država postaje vlasnik
Ukoliko imate kuću istog obujma, odnosno kubikaže, u zaštićenom obalnom području, do 100 metara od mora, platit ćete i do deset puta više. Konkretno 22.400 kuna, a s popustom 16.800 kuna.

Za sve pomoćne građevine kao što su garaže, spremišta, alatnice i slično, novi Zakon o legalizaciji bespravnih objekata predviđa univerzalni iznos naknade od 500 kuna, i u tom slučaju nema popusta.


Izbačena kazna

Međutim, takav objekt ćete platiti 500 kuna samo uz uvjet da je ta građevina velika do 50 četvornih metara. Za veće građevine naknada će biti veća, a kolika će ona biti, ovisi o kubikaži.

Ovi primjeri su osnova konačne verzije Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, prema kojoj će se plaćati po kubiku građevine, prostornom planu i namjeni. Kazna je izbačena u novom prijedlogu, odnosno naknada je kazna.

Za legalizaciju postoji i četvrta komponenta, ali ona nije vezana za Uredbu o naknadama, koja će se danas naći pred Vladom, a to je plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa, koji se razlikuju od mjesta do mjesta. Naravno da je u Slavoniji, primjerice, mnogo niži nego na Jadranskoj obali.
Ogroman aparat

- Stara uredba poznaje desetak različitih elemenata, odnosno kriterija i koeficijenata za izračun, a uz to je vezan i na “položajne zone i jedinične vrijednosti naknade” koje samostalno određuju gradovi i općine. Ne samo da se radi o vrlo kompliciranom načinu, nego taj način zahtijeva i angažman ogromnog upravnog aparata svih 556 jedinica lokalne samouprave. Rezultat toga je da se za “istu” zgradu u istoj općini, ovisno o elementima izračuna, visina naknade kreće u rasponu 1:30. Posljedica toga je da nitko, izuzev stručnih osoba, nije znao izračunati tu naknadu, odnosno građani nisu mogli sami utvrditi koliko će ih koštati legalizacija - objašnjava ministar Ivan Vrdoljak.
Nisu bitne osobe

Za razliku od “stare” Uredbe, ovim novim Prijedlogom vrlo se jednostavno definira izračun naknade množenjem tri broja, odnosno duljine, širine i visine, što daje broj kubika zgrade. Prema istom Prijedlogu, visina naknade za legalizaciju jedne zgrade, bez obzira na veličinu, ne može biti manje od 500 kuna.

- Naknada se isključivo vezuje na “zgradu”, a ne poznaje “osobe”, odnosno ne razlikuje podnositelje zahtjeva odnosno vlasnike zgrada i ne zadire u pitanje vlasništva - napominje se u Ministarstvu graditeljstva.

Ako je naknada viša od 1500 kuna, može se odobriti obročno plaćanje. Obročno plaćanje se odobrava na rok do pet godina, odnosno do 60 mjeseci, time da obveznik plaća prvi obrok od 5% naknade ili najmanje 1000 kuna, a ostalo u jednakim mjesečnim obrocima. Pri tome mjesečni obrok ne može biti manji od 300 kuna. Kod obročne otplate ne obračunava se kamata.

Kalkulacija je jednostavna: što veća zgrada, veća je jedinična obračunska vrijednost naknade prema kubnom metru.

- To je na određeni način i uvažavanje socijalnog aspekta. Osoba koja je bespravno gradila “mali objekt”, za pretpostaviti je da je na neki način gradila “iz nužde” i najčešće samo za vlastite potrebe, pa je za takav mali objekt i naknada relativno mala - ističu u ministarstvu.
Obračun sa svima

U ministarstvu upozoravaju da nema izgleda za legalizaciju nitko tko je gradio nakon 21. lipnja ove godine, a konačni rok do kojeg će se moći podnositi zahtjev za legalizaciju je 30. lipnja 2013. godine. Nakon toga država plaća legalizaciju ukoliko je na građevinskom zemljištu i udovoljava ostalim uvjetima, a račun ispostavlja vlasniku. Ako ga ne plati, država postaje vlasnik nekretnine. Zgrade koje se ne mogu legalizirati bageri će rušiti, a prve na redu su, već u rujnu, kuće izgrađene nakon 21. lipnja. Građevinska inspekcija procjenjuje da je u Hrvatskoj oko 400 tisuća bespravno izgrađenih raznih objekata, od čega oko 200.000 kuća, stanova, apartmana...

http://www.jutarnji.hr

alien

  • Gost
Legalizacija bespravne kuće u Zagrebu stajat će 80.000 kuna
Prema novom Zakonu o legalizaciji, donesenom u srpnju ove godine, plaćanje komunalnog doprinosa nije uvjet za legalizaciju

Sve je spremno da legalizacija bespravno sagrađenih objekata u Hrvatskoj, a procjenjuje se da ih ima oko 130 tisuća, uskoro uđe u finalnu fazu. Vlada, naime, donosi uredbu kojom se određuje visina naknade, odnosno visina kazne koju će platiti vlasnici takvih kuća. Kazne su različite, najmanja je 500 kuna, za garaže i druge pomoćne objekte uz kuću koja ima dozvolu, pa sve do nekoliko stotina tisuća kuna za veliku zgradu s apartmanima u zaštićenom obalnom području. Uz kaznu, u postupku legalizacije treba platiti još pet vrsta troškova, no ostanimo zasad na visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, koju danas određuje vlada.

Ta se naknada jako razlikuje u iznosima i bit će vrlo niska za poljoprivredne i gospodarske objekte, umjerena za obiteljske kuće izgrađene bez dozvole u građevinskom području, nešto viša za takve kuće izvan građevinskog područja i prilično visoka za kuće u zaštićenom obalnom pojasu. Moguće je tako da za zgradu s apartmanima koja ima 1000 četvornih metara izgrađenu u zaštićenom obalnom pojasu ta naknada naraste na čak 200 tisuća kuna. Naime, naknada je niska po kubnom metru za male kuće, a za velike raste, pa je za male kuće, do oko 80 kvadrata, naknada samo 4 kune po kubnom metru, a za najveće s više od 1500 kvadrata, naknada je 75 kuna po kubnom metru. Bit će moguće i plaćanje na rate, a cijena se jako razlikuje za gradnju u građevinskom području i izvan tog područja. Najniže su cijene za objekte koji služe u poljoprivredi ili za neku proizvodnju, a nema razlike između stana i poslovnog prostora.

Popust od 25 posto

Prvo je geodetski snimak kuće koji će stajati nekoliko tisuća kuna, a cijenu geodeti sad određuju. Zatim, tu je snimak izvedenog stanja, što će arhitekti naplaćivati trećinu cijene redovnog projekta, iako je ovdje zapravo riječ samo o crtežu kuće koja odavno postoji. To za vlasnike nelegalnih kuća iznosi 5 eura po metru četvornom, za kuću od 130 metara četvornih, dakle, oko 650 eura. Međutim, vjerojatno će arhitekti ipak spuštati cijene za posao koji nije tako zahtjevan i na temelju kojega se ništa neće graditi. Zatim, valja platiti upravnu pristojbu u iznosu od 70 kuna. Najveći je trošak komunalni doprinos gradu ili općini na čijem području je kuća i koji ovisi o atraktivnosti lokacije i veličini kuće. Na kraju, tu je i vodni doprinos, koji se plaća Hrvatskim vodama i također ovisi o veličini kuće i o lokaciji.

Koliko će to sve zajedno stajati vlasnike bespravnih kuća? Uzmimo kao primjer kuću od 130 kvadrata, što je oko 600 prostornih metara, i izgrađena je bez dozvole, ali unutar građevinskog područja. Za takvu kuću naknada za zadržavanje u prostoru, odnosno kazna iznosi 4200 kuna, a može se platiti odjednom s popustom od 25 posto pa se snižava na 3150 kuna. Uz to valja platiti arhitektu i geodetu, što bi moglo iznositi između 4 i 7 tisuća kuna. Valja platiti i sitnu upravnu pristojbu, 70 kuna. Ako je kuća u Zagrebu ili u zaštićenom obalnom području, vodni doprinos iznosit će 6750 kuna, a ostalima 4.500 kuna. Komunalni doprinosi se kreću između 20 i 140 kuna po prostornom metru, ovisno o odluci lokalne jedinice, a svaka od njih je lokacije podijelila na zone. Uzmimo da je kuća na području Zagreba, u trećoj zoni, tu je cijena 100 kuna po prostornom metru i iznosit će 60 tisuća kuna. Izvan Zagreba ili na nekoj manje atraktivnoj lokaciji cijena bi mogla biti 12 tisuća kuna ili, ako je riječ o kući za odmor uz more, skočiti na 84 tisuće kuna. Ukupno bi dakle za obiteljsku kuću od 130 kvadrata u trećoj zagrebačkoj zoni trebalo platiti oko 80 tisuća kuna za cijeli postupak legalizacije.

Iznosi na internetu

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak više puta je pozivalo lokalne vlasti da spuste cijene komunalnih doprinosa. Neke općine i gradovi daju mogućnost barem otplate na rate tih velikih iznosa. No, prema novom Zakonu o legalizaciji, donesenom u srpnju, plaćanje komunalnog doprinosa nije uvjet za legalizaciju. To znači da vlasnici mogu dobiti rješenje o legalizaciji, pa s tim rješenjem ići u općinsku ili gradsku upravu koja će odrediti komunalni doprinos, prema svojim propisima, i način njegova plaćanja, a odluke o visini komunalnog doprinosa možete vidjeti i na internetu.


Sve što treba za cijeli postupak

1. Za legalizaciju je nužan geodetski snimak. Koja će biti cijena, tek se određuje, ali tvrdi se da ne bi smjela biti viša od dvije do četiri tisuće kuna.

2. Drugo je posao za arhitekte, za jednostavnije objekte dovoljan je snimak izvedenog stanja cijena bi mogla biti oko 5 eura po metru, što je trećina cijene za 'pravi projekt'. Očekuje se da će arhitekti ipak sniziti i te cijene za razmjerno jednostavan posao

3. Nijedan posao ne može bez upravne pristojbe, koja u ovom slučaju iznosi skromnih 70 kuna Od toga se 20 kuna plati biljeg, a 50 je pristojba

4. Vodni doprinos plaća se Hrvatskim vodama i unatoč tome što je vlada Zorana MIlanovića Početkom godine prepolovila te doprinose, oni ipak iznose od 11,25 do 2,80 kuna po prostornom metru za obteljske kuće manje od 400 metara četvornih

5. Najveća je stavka komunalni doprinos, koji ide izravno u lokalne proračune i o njemu odlučuju lokalne vlasti. Iznosi se kreću otprilike od 20 do 140, ponegdje čak i 180 kuna po prostornom metru građevine, ovisno o atraktivnosti lokacije

6. Nije malen ni iznos naknade o kojoj danas odlučuje vlada, zapravo je riječ o kazni za ilegalnu gradnju i iznosi najmanje 500, a može doseći i više od 100 tisuća kuna

Cijene ovise o veličini, za veću kuću više po kubičnome metru

Za obiteljsku kuću umjerena cijena

Za kuću u 3. zoni u Zagrebu ukupno bi legalizacija mogla stajati oko 80 tisuća kuna, u tome naknada 4.200 kuna

- za 130 m2 oko 4200 kuna

Apartmani - jako skupo za zaštićeni pojas

Velike zgrade u zaštićenom obalnom pojasu plaćat će visoke kazne, a ukupno bi ih moglo stajati 400 tisuća kuna

- za 1000 m2 200.000 kuna

Za poljoprivredne objekte niska cijena

Poljoprivredni objekti imaju relativno niske cijene naknade za legalizaciju

- za 300 m2 oko 1845 kuna

http://www.vecernji.hr