Novosti iz općine

Temeljem čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska, objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine...

VODIČ ZA GRAĐANE - PRORAČUN U MALOM OPĆINE IVANSKA    

Rješenje Izvješće povjerenstva    

Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države k.č.br. 431/2 u k.o. Križic,  livada površine 3871 m2 (0,3871 ha), tržišna cijena iznosi 6.541,99 kn. Rok za...

O B A V I J E S T             o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske...

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca  na području Općine Ivanska danas 02. svibnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa...

Temeljem  članka 10. Uredbe o  kriterijima,  mjerilima  i postupcima  financiranja  i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge –...

Načelnik Općine Ivanska raspisuje   J A V N I   P O Z I V za organizaciju manifestacije „Ivanački krijes 2018.“   Prijave se podnose u pisanom obliku te...