Novosti iz općine

Mještanima općine Ivanska javno je prezentiran Prijedlog Proračuna Općine Ivanska za 2018. godinu.

  Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13 i 78/15) (dalje: Zakon ZO), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj...

Na temelju članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13) i članka  2. Odluke o obavljanju trgovine na malo putem pokretnih prodavača...

Prema Odluci Općinskog vijeća Općine Ivanska o upravljanju grobljima na području Općine Ivanska (Službeni vjesnik broj 01/13 i 11/13) korisnici grobnih mjesta su dužni...

Na temelju članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br. 01/13 i 11/13), načelnik Općine Ivanska donosi O D L U K U O SUFINANCIRANJU...