Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

Sastav Općinskog vijeća

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirela Roviščanec– DAMIR BAJS NL, HSU, SU, BUZ, HNS DEMOKRATI, REFORMISTI, NSH,
GLAS, HSS BRAĆE RADIĆ, HSS

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA

 1. Ivanka Baraščuk – DAMIR BAJS NL, HSU, SU, BUZ, HNS DEMOKRATI, REFORMISTI, NSH,
  GLAS, HSS BRAĆE RADIĆ, HSS

2. Sanja Brajković – DAMIR BAJS NL, HSU, SU, BUZ, HNS DEMOKRATI, REFORMISTI, NSH,
GLAS, HSS BRAĆE RADIĆ, HSS

 1. Nikola Jergović – DAMIR BAJS NL, HSU, SU, BUZ, HNS DEMOKRATI, REFORMISTI, NSH,
  GLAS, HSS BRAĆE RADIĆ, HSS Tomislav Medved – DAMIR BAJS NL
 2. Mario Modrić – HDZ
 3. Lana Rajčević – DAMIR BAJS NL, HSU, SU, BUZ, HNS DEMOKRATI, REFORMISTI, NSH,GLAS, HSS BRAĆE RADIĆ, HSS
 4. Mirela Roviščanec DAMIR BAJS NL, HSU, SU, BUZ, HNS DEMOKRATI, REFORMISTI, NSH,GLAS, HSS BRAĆE RADIĆ, HSS
 5. Emanuela Samardžija – DAMIR BAJS NL, HSU, SU, BUZ, HNS DEMOKRATI, REFORMISTI,NSH, GLAS, HSS BRAĆE RADIĆ, HSS
 6. Marin Samardžija – DAMIR BAJS NL, HSU, SU, BUZ, HNS DEMOKRATI, REFORMISTI,NSH, GLAS, HSS BRAĆE RADIĆ, HSS
 7. Miroslav Trgovac – DAMIR BAJS NL, HSU, SU, BUZ, HNS DEMOKRATI, REFORMISTI,NSH, GLAS, HSS BRAĆE RADIĆ, HSS
 8. Žarko Vugrić- DAMIR BAJS NL, HSU, SU, BUZ, HNS DEMOKRATI, REFORMISTI, NSH,GLAS, HSS BRAĆE RADIĆ, HSS
 9. Andreja Žunić – HDZ

STATUT OPĆINE IVANSKA

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA