Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prijavite komunalni problem

Provodeći Odluku o komunalnom redu, komunalni redar nadzire održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uređenje naselja, te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Prijave vezane uz komunalni red mogu se podnijeti:

 • pozivom komunalnom redaru na 098 955 38 34
 • putem e-maila [email protected]
 • putem kontakt obrasca u nastavku:

  Provodeći Odluku o komunalnom redu, komunalni redar nadzire:

  • uređenje naselja (uređenje vanjskog izgleda zgrada, okućnica, ograda, održavanje javne rasvjete, urbane opreme, te držanje domaćih životinja u naseljenim područjima Općine Ivanska),
  • održavanje čistoće i čuvanje javnih površina (čišćenje javnih površina, odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala, izlaganje rabljenih stvari, poljoprivrednih proizvoda, cvijeća i drugih proizvoda, postavljanje predmeta naprava ili strojeva, popravljanje motornih vozila, postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala, ostavljanje olupina i tehnički neispravnih vozila-neregistrirana, zaštita javnih zelenih površina),
  • korištenje javnih površina (postavljanje ugostiteljskih terasa i kiosaka, zauzeće javnih površina za postavu skela i formiranja gradilišta i prekopi, privremeno odlaganje ogrjevnog drva, robe i drugih predmeta),
  • skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom (odlaganje opasnog otpada, građevinskog materijala, leševa životinja, akumulatora i auto guma u posude za otpad),
  • uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina,
  • uklanjanje protupravno postavljenih predmeta (svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama, npr. kiosk, pokretna naprava, štand, prikolica, reklama, stupić, posuda za cvijeće, građevinski materijal, skela, ogrjev, tehnički neispravno vozilo).

  Primjeri komunalnog nereda:

  • nepropisno odlaganje otpada
  • divlje deponije otpada
  • neodržavanje okućnice ili zemljišta