Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pisani zahtjev podnosi se na adresu:Temeljem članka
Općina Ivanska
S. Kolara 1
43231 Ivanska
Službenik za informiranje

ili putem elektroničke pošte: opć[email protected] ili [email protected]

Usmeni zahtjev podnosi se osobno službeniku za informiranje na adresi Općine Ivanska i o tome se zahtjevu sastavlja zapisnik.
Zahtjev se može podnijeti i putem telefaxa na broj 043/887-422.

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. I 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (“Narodne novine”, br.85/15.)


Na temelju odluke Općinskog vijeća od 04. veljače 2012. godine, KLASA: 008-01/12-01/2, URBROJ: 2110/02-02-12-3, službenicom za informiranje imenovana je :

Službenik za informiranje je Milan Grgić, kontakt telefon: 043/887-141, mail: [email protected]

 

Odluka o određivanju zamjene službenice za informiranje


Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac )
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija 
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Središnji katalog službenih dokumenata RH

 

Često postavljana pitanja

IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu ( pdf, csv)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.