Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanja sa zainteresiranim javnostima provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Ivanska, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Općine.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem obrasca. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu: [email protected]

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u Općini Ivanska je Nikolina Pavlović.
E-mail: [email protected]
Tel 043/887-640

PRILOZI

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih
propisa i akata

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju

 

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.