Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javna nabava

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/2016). članka 48. Statuta općine Ivanska  (Službeni vjesnik, br.01/13 i 11/13) načelnik općine donio je 28. prosinca 2016. godine PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Općina Ivanska u sukobu interesa

Planovi nabave Općine Ivanska:

Poveznica na objavljeni Plan nabave za 2020. godinu https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Poveznica na objavljeni Plan nabave za 2019. godinu https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015.
Plan nabave za 2015. godinu

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

Objavljeni postupci javne nabave

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *