Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktualne vijesti

Odluka o isplati bespovratne potpore za opremu osnovnoškolskog djeteta s prebivalištem na području Općine Ivanska, a koje ne pohađa Osnovnu školu Ivanska

Na temelju članka 55. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik 3/21), načelnik Općine Ivanska dana 31. kolovoza 2023. donosi ODLUKU o isplati bespovratne potpore za opremu osnovnoškolskog djeteta s prebivalištem na području Općine Ivanska, a koje ne pohađa Osnovnu školu Ivanska

Read More