Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktualne vijesti

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE IVANSKA

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska, na radno mjesto – administrativni referent na puno radno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 56/24 od 15. svibnja 2024. da će se testiranje (pisani dio i intervju) za kandidate koji ispunjavaju formalne
uvjete natječaja provesti dana10. lipnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općine

Read More

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska, na radno mjesto administrativni referent

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19; dalje: Zakon)
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivanska objavljuje NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska, na radno mjesto administrativni referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme

Read More

Općina Ivanska za Dan općine studentima daje novčanu potporu – Studenti prijavite se

Općina Ivanska poziva sve redovne i izvanredne studente s prebivalištem na području Općine Ivanska da do 29. svibnja 2024. godine dostave:  

  • POTVRDU  O STUDIRANJU
  • PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE
  • OIB
  • BROJ RAČUNA – IBAN

Studenti koji u roku dostave traženu dokumentaciju ostvaruju pravo na novčanu potporu koja će biti isplaćena povodom Dana Općine Ivanska.

Traženu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Ivanska, S. Kolara 1, 43 231 Ivanska ili na e-mail: [email protected].

Obavijest izabranim kandidatkinjama uzabranima za projekt “Zaželi pomoć u Ivanskoj”

Temeljem raspisanog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Zaželi pomoć u Ivanskoj” koji je bio objavljen 12. travnja 2024. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj stranici Općine Ivanska te provedenog intervjua dana 25. travnja 2024. godine, za rad na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom izabrane su osobe s kojima će biti potpisan Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Read More

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi pomoć u Ivanskoj”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 984-01/23-01/29, Urbroj: 524-07-02-01-01/2-24-19) od 8. veljače 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., u okviru poziva „Zaželi- prevencija institucionalizacije“, a u sklopu provedbe projekta kodni broj: SF.3.4.11.01.0577 „Zaželi pomoć u Ivanskoj“, te članka 55. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska 03/21), načelnik Općine Ivanska raspisuje OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: „Zaželi pomoć u Ivanskoj“

Read More

Obavijest o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivanska

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivanska provest će se dana 14. ožujka 2024. godine s početkom u 15,00 sati u društvenom domu Ivanska, Slavka Kolara 1, Ivanska. Postupak javnog otvaranja ponuda bit će proveden uz video nadzor, odnosno snimat će se i moći će se pratiti uživo na facebook stranici Općine Ivanska.

Read More