Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktualne vijesti

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI IVANSKA

Na osnovi članka 74. stavka 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini IVANSKA 7. svibnja 2023., Općinsko izborno povjerenstvo Općine IVANSKA na sjednici održanoj 7. svibnja 2023. utvrdilo je i objavljuje ODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI IVANSKA:

Read More

Studenti, javite se! Općina Ivanska povodom Dana Općine daje novčanu potporu

Jedinstveni upravni odjel poziva sve redovne i izvanredne studente s prebivalištem na području Općine Ivanska da do 21. svibnja 2023. godine dostave:  

  • POTVRDU  O STUDIRANJU
  • PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE
  • OIB
  • BROJ RAČUNA – IBAN

Studenti koji u roku dostave traženu dokumentaciju ostvaruju pravo na novčanu potporu koja će biti isplaćena povodom Dana Općine Ivanska.

Traženu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Ivanska, S. Kolara 1, 43 231 Ivanska ili na e-mail: [email protected].

Objava zbirne i pravovaljane liste za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Ivanska

Na osnovi članka 19., članka 20. stavka 1. podstavka 1. i stavka 4. te članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ivanska sastavilo je i objavljuje zbirnu i pravovaljanu listu za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Oćini Ivanska

Read More