Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Načelnik

Načelnik: Željko Mavrin
Sjedište: Ivanska
Adresa: S.Kolara 1
Telefon: 043/887-141; 887-640
Fax: 043/887-422
E-mail: [email protected]
Web: www.ivanska.hr
Uredovni dani za primanje građana:
ponedjeljak od 08,00 – 10,00 sati
petak od 08,00 – 10,00 sati

Zamjenik načelnika: Darko Turković.