Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 19. sjednice Općinskog vijeća

Ivanska, 2. ožujka 2016.

19. sjednica Općinskog vijeća  održati će se 8. ožujka 2016. godine u 19,00 sati u zgradi Općine, Vijećnica.

za sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
 2. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju do 200.000 kn
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ivanska
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Ivanska
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2016. godinu
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2016. godinu
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa socijalnih potreba na području Općine Ivanska za 2016. godinu
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi  za 2016. godinu
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Općine Ivanska za 2016. godinu
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi  na području Općine Ivanska za 2016. godinu
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ivanska za 2016. godinu
 12. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2015.
 13. Izvješće o utrošku sredstava proračunske  pričuve za razdoblje  srpanj –prosinac 2015.
 14. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranka   Općinskog vijeća Općine Ivanska  za 2016. godinu
 15. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti i imenovanje novog člana
 16. Razmatranje zamolbe za oslobađanjem plaćanja komunalne naknade
 17. Razno