Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaželi Ivanska-Štefanje

O PROJEKTU

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe.

Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0113

Vrijednost projekta Zaželi Štefanje-Ivanska 494.400,00 kuna – sufinanciran je u 100% iznosu – Sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda

Partneri u projektu: Općina Ivanska, Hrvatski zavod za zapošljavanje Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Čazma

Krajnji korisnici projekta:

Starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više), nemoćne osobe i/ili osobe s invaliditetom.

Ciljana skupina Poziva: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici.

Korisnici imaju pravo na 6 paketa koji se sastoje od kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Usluge koje će pružati žene:

  • Obavljanje kućanskih poslova
  • Nabava i dostava namirnica, lijekova i drugih potrepština
  • Pomoć pri odlasku u šetnju
  • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženja
  • Pomoć pri osobnoj higijeni
  • Obavljanje drugih svakodnevnih poslova vezanih za skrb starijih i nemoćnih osoba

Kontakt:

Tel: 043/778-029

Mail: [email protected]