Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Ivanska 2023. – 2027.

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE:

U dokumentaciji za javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Ivanska 2023. – 2027. mijenja se točka 10. OBLIK PONUDE, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

„Izjave se dostavljaju u izvorniku, a dokazi sposobnosti u preslikama. Izjava o nekažnjavanju mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.“

Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.