Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Općina Ivanska

Natječaj za dodjelu stipendije Općine Ivanska studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Ivanska, KLASA: 604-01/23-01/01, URBROJ: 2103-10-01-23-01, od 29. rujna 2023. godine (Službeni vjesnik, broj 10/23) te članka 55. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, broj 3/21), Općinski načelnik Općine Ivanska dana 11. listopada 2023. godine objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije Općine Ivanska studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj godini 2023./2024.

Read More