Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Općina Ivanska

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Ivanska 2023. – 2027.

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE:

U dokumentaciji za javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Ivanska 2023. – 2027. mijenja se točka 10. OBLIK PONUDE, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

„Izjave se dostavljaju u izvorniku, a dokazi sposobnosti u preslikama. Izjava o nekažnjavanju mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.“

Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI IVANSKA

Na osnovi članka 74. stavka 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini IVANSKA 7. svibnja 2023., Općinsko izborno povjerenstvo Općine IVANSKA na sjednici održanoj 7. svibnja 2023. utvrdilo je i objavljuje ODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI IVANSKA:

Read More

Studenti, javite se! Općina Ivanska povodom Dana Općine daje novčanu potporu

Jedinstveni upravni odjel poziva sve redovne i izvanredne studente s prebivalištem na području Općine Ivanska da do 21. svibnja 2023. godine dostave:  

  • POTVRDU  O STUDIRANJU
  • PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE
  • OIB
  • BROJ RAČUNA – IBAN

Studenti koji u roku dostave traženu dokumentaciju ostvaruju pravo na novčanu potporu koja će biti isplaćena povodom Dana Općine Ivanska.

Traženu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Ivanska, S. Kolara 1, 43 231 Ivanska ili na e-mail: [email protected].