Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

25.sjednica Općinskog vijeća

Ivanska, 3. travnja 2017.

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska održati će se 7. travnja 2017. godine u 20,00 sati u zgradi Općine, Vijećnica.

za sjednicu je predložen sljedeći

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2016. godinu
 3. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 4. Donošenje Programa o utrošku sredstava za zadržavanje  nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016. godinu
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2016 godinu
 4. Donošenje Odluke o realizaciji Programa održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska za 2016. godinu
 5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Ivanska
 6. Usvajanje Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom  na području Općine Ivanska za 2016. godinu
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Ivanska
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu  Općine Ivanska
 9. Razno