Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: vinko

Obilježavanje blagdana sv. Ilije proroka

U nedjelju 20. srpnja 2014. g. svetom misom u 11.00 h u kapelici u Donjoj Petričkoj bit će obilježen blagdan sv. Ilije proroka.

Nakon mise, u organizaciji DVD-a Donja Petrička, održava se već tradicionalni malonogometni turnir sa početkom u 12:00h

  • prijave ekipa od 11:00h do 12:00h
  • kotizacija 200 kn po ekipi

NAGRADE:

1. mjesto: vrući janjac i gajba pive
2. mjesto: kobasice i gajba pive
3. mjesto: gajba pive

U večernjim satima, nakon turnira, nastavlja se zabavom uz VIVA BAND.

2. JAVNI POZIV – osiguranje poljoprivrednih kultura

Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju osiguranja usjeva na području Općine Ivanska u 2014. godini Klasa: 402-07/14-01/03, Urbroj: 2110/02-02-14-1, općinski načelnik raspisuje 2. JAVNI POZIV za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Ivanska u 2014. godini.

 

Javni poziv – osiguranje poljoprivrednih kultura i odluka o sufinanciranju premije osiguranja

Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju osiguranja usjeva na području Općine Ivanska u 2014. godini Klasa: 402-07/14-01/03, Urbroj: 2110/02-02-14-1, općinski načelnik
raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području
Općine Ivanska u 2014. godini