Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pozivi i natječaji

JAVNI POZIV za financiranje projekata i/ili programa udruga iz sredstava proračuna Općine Ivanska za 2020. godinu

Općina Ivanska raspisala je Javni poziv za financiranje projekata i/ili programa udruga iz sredstava proračuna Općine Ivanska za 2020. godinu. Udruge koje zadovoljavaju uvjete natječaja mogu prijaviti programe ili projekte iz prioritetnih područja. Rok za dostavu zahtjeva je 04. ožujka 2020. godine.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

JAVNI POZIV 

POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU PRIJAVI

Obrazac opisa programa

Obrazac proračuna programa

Obrazac izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave kojom se daje odobrenje provjere svih dostavljenih podataka

 

DOKUMENTACIJA ZA ZAVRŠNO IZVJEŠĆE:

Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta

 

OSTALA DOKUMENTACIJA:

Obrazac Ugovora o financiranju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga za 2019. godinu

Općina Ivanska raspisala je Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Ivanska za 2019. godinu. Udruge koje zadovoljavaju uvjete natječaja mogu prijaviti programe ili projekte iz prioritetnih područja. Rok za dostavu zahtjeva je 21. ožujka 2019. godine.

Natječajna dokumentacija

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa

Obrazac proračuna programa

Popis priloga koji se prilažu prijavi

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac ugovora o financiranju programa

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa

Popis članova udruge

Obrazac izjave kojom se daje odobrenje provjere svih dostavljenih podataka 

Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge za 2019

 

Javni poziv – kultura i društvene djelatnosti

Temeljem  članka 10. Uredbe o  kriterijima,  mjerilima  i postupcima  financiranja  i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), te članka 49. Statuta Općine Ivanska («Službeni vjesnik Općine Ivanska», broj: 5/18), načelnik Općine Ivanska donosi

 

JAVNI POZIV

 ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE IVANSKA ZA 2018. GODINU

 

Tekst Javnog poziva

Upute za prijavitelje

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac C

Obrazac D

Obrazac E

 

Javni poziv za organizaciju manifestacije Ivanački krijes 2018

Načelnik Općine Ivanska raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za organizaciju manifestacije „Ivanački krijes 2018.“

 

Prijave se podnose u pisanom obliku te dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom  „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – Ivanački krijes 2018.“ Na adresu:

Općina Ivanska, Slavka Kolara 1, 43 231 Ivanska ili skeniranu prijavnicu na e-mail adresu: [email protected]

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 30. travnja 2018. godine.

 

Tekst javnog poziva

 

 

 

Javni poziv za sufinanciranje projekata i/ili programa sportskih udruga u 2018.

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj:74/14), članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik 1/13,11/13, 7/17) te Pravilnika o sufinanciranju projekata i/ili programa udruga na području općine Ivanska (Službeni vjesnik 1/18) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata i/ili programa sportskih udruga

 na području Općine Ivanska u 2018. godini

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 5.000,00 kuna.

Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 100.000,000 kuna.

Ovaj Javni poziv za prijavu projekata i programa udruga otvoren je trideset (30) dana od dana od dana objave, a podnošenje prijava je zaključno sa 09.03.2018. godine.

Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Općine Ivanska, Slavka Kolara 1.

 

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac C

Obrazac D

Obrazac E

 

Javni natječaj – povjeravanje poslova deratizacije

Na temelju članka 15. točke 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15, članka 62. Odluke o komunalnom redu (Službeni vjesnik br. 03/14) općinski načelnik  objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanje poslova deratizacije

na području Općine Ivanska

Predmet natječaja je povjeravanje poslova preventivne sustavne deratizacije u svrhu zaštite zdravlja stanovništva na području općine Ivanska, temeljem pisanog ugovora.

Predmetni poslovi povjeravaju se na razdoblje 2017.-2021. godine, dva puta godišnje (proljeće i jesen).

Mjesto izvršenja: u svim naseljima na području Općine Ivanska

Naselja: Samarica, Donja Petrička, Gornja Petrička, Babinac, Ivanska, Križic, Rastovac, Đurđic, Srijedska, Stara Plošćica, Utiskani, Paljevine i Kolarevo Selo.

Rok za dostavu ponude: zaključno sa 03.10.2017.

 

Natječajna dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za obavljanje trgovine putem pokretne prodaje

Na temelju članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13) i članka  2. Odluke o obavljanju trgovine na malo putem pokretnih prodavača (pokretna prodaja ) ( Službeni vjesnik br. 04/12), načelnik općine Ivanska raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za  davanje u zakup javnih površina za obavljanje

trgovina na malo putem pokretnih prodavača (pokretna prodaja)

 

Tekst natječaja