Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Općina Ivanska u sukobu interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Općina Ivanska ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

 

OPG ŽELJKO MAVRIN, BABINAC 28, OIB:77511897712