Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izbori

KONAČNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA NA PRIJEVREMENIM LOKALNIM IZBORIMA 2013. GODINE

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA IVANSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Klasa:013-01/13-01/9

Urbroj:2110/02-01-13-17

Ivanska, 12. studeni 2013.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ivanska na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12) utvrdilo je i objavljuje

KONAČNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA NA PRIJEVREMENIM LOKALNIM IZBORIMA 2013. GODINE

I.

U provedbi prijevremenih lokalnih izbora 2013. godine iz Proračuna Općine Ivanska potrošeno je ukupno 183.502,55 kn.

II.

Iznosom navedenim u točki II. ovog izvješća podmireni su slijedeći troškovi:

– trošak biračkih odbora . ……………………………………………… 71.883,25 kn

– trošak Županijskog i zbornog povjerenstva i stručnog tima ……… 76.645,99 kn

– trošak Općinskog izbornog povjerenstva i stručnog tim …………….. 24.581,68 kn

– oprema biračkih mjesta …………………………………. ……………… 936,00 kn

– trošak objave (rezultati) …………………………………………………. 3.900,00 kn

– trošak nabave glasačkih listića i zapisnika …………………………….. 2.003,63 kn

– putni troškovi povjerenstva ……………………………………………… 2.552,00 kn

– ostali troškovi ( uredski materijal, telef. kopiranje) ………………………1.000,00 kn

PREDSJEDNIK:
Miroslav Borković v.r.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE IVANSKA

KLASA: 013-01/13-01/13

URBROJ: 2110/02-01-13-1
Ivanska, 13. listopada 2013.

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih prijevremenih izbora 13.listopada 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ivanska utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA

I. Od ukupno 2.413 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.342 birača, odnosno 55,62%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.342 birača, odnosno 55,62%. Važećih listića bilo je 1.321, odnosno 98,44%. Nevažećih je bilo 21 listića, odnosno 1,56%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH 693 glasova 52,46%

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS Nositelj liste: JOSIP BARTOLČIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 315 glasova 23,85%

Nositelj liste: IVICA BOK

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 134 glasova 10,14%

Nositelj liste: ŠIMA STRMOTA

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 117 glasova 8,86%

Nositelj liste: MILAN ŽEGER

5. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP 42 glasova 3,18%

Nositelj liste: PATRIK ZAVRŠKI

6. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 20 glasova 1,51%

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS Nositelj liste: MIROSLAV LUKEC

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću
su:

1. NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS Nositelj liste: JOSIP BARTOLČIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: IVICA BOK

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: ŠIMA STRMOTA

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: MILAN ŽEGER

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS dobila je 8 mjesta te su s te liste izabrani:

1. JOSIP BARTOLČIĆ

2. ŽELJKO MAVRIN

3. JOSIP CRLJENJAK

4. DARKO TURKOVIĆ

5. NENAD RAJČEVIĆ

6. ANTONIA GRGIĆ

7. IVAN CVITKOVIĆ

8. DRAŽEN ORLOVIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:

1. IVICA BOK

2. DAMIR DOLENAC

3. ŽELJKO KRIŽAN

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. ŠIMA STRMOTA

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. MILAN ŽEGER

V. Na temelju članka 107. st. 1. u svezi članka 103. st. 1. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10 i 80/10), utvrđuje se da je na provedenim
izborima u općinskom vijeću osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne
manjine.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE IVANSKA
MIROSLAV BORKOVIĆ