Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 20. sjednice Općinskog vijeća

Ivanska, 25. svibnja 2016.

20. sjednica Općinskog vijeća  održati će se 30. svibnja 2016. godine u 20,30 sati u zgradi Općine, Vijećnica.

za sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2015. godinu
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o osnivanju prava služnosti
 4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom  na području Općina Ivanska za 2015. godinu
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama plana gospodarenja otpadom 2011-2016
 6. Donošenje Odluke o potpisivanju sporazuma između Općine Ivanska i Općine Štefanje
 7. Donošenje Odluke o izradi plana gospodarenja otpadom Općine Ivanska za razdoblje 2017-2022 godine
 8. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ivanska
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni i najmu vatrogasnih i društvenih domova na području Općine Ivanska
 11. Donošenje Odluke o jednokratnoj nagradi redovnim studentima povodom obilježavanja Dana općine
 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju  izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Ivankom j.d.o.o. Ivanska za 2015. godinu
 13. Razmatranje zamolbe Martine Markač u svezi komunalne naknade
 14. Razno