Akti komunalnog poduzeća

Akti komunalnog poduzeća

Odluka o osnivanju

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o upravljanju grobljima

Odluka o utvrđivanju visine grobnih naknada

Odluka o prikupljanju komunalnog otpada na području Općine Ivanska

Cjenik komunalnih usluga Ivankom j.d.o.o.

Način plaćanja: transakcijski račun putem univerzalnog naloga za plaćanje IBAN: HR5823400091110625808.

 

Plan nabave za 2020. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/