Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

1. sjednica Općinskog vijeća

Ivanska, 24. srpnja 2017.

 1. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska održati će se 31. srpnja 2017. godine s početkom u 20,30 sati u Vijećnici Općine Ivanska

za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

AKTUALNI SAT

 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice općinskog vijeća
 2. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Ivanska
 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Ivanska
 4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za financije i Proračun
 5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za priznanja
 7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za kulturu i prosvjetu
 8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu
 9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti
 10. Donošenje Odluke o ukidanju Odbora za sport
 11. Donošenje Odluke o ukidanju Odbora za mlade
 12. Donošenje Odluke o visini naknade za rad općinskog načelnika 
 13. Donošenje Odluke o isplati naknade za rad načelnika za mjesec lipanj
 14. Donošenje Odluke o Usvajanju Izvješća o reviziji poslovanja komunalnog poduzeća Ivankom za 2016. godinu
 15. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Općine Ivanska
 16. Razno