1. sjednica Općinskog vijeća

1. sjednica Općinskog vijeća

Ivanska, 24. srpnja 2017.

 1. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska održati će se 31. srpnja 2017. godine s početkom u 20,30 sati u Vijećnici Općine Ivanska

za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

AKTUALNI SAT

 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice općinskog vijeća
 2. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Ivanska
 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Ivanska
 4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za financije i Proračun
 5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za priznanja
 7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za kulturu i prosvjetu
 8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu
 9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti
 10. Donošenje Odluke o ukidanju Odbora za sport
 11. Donošenje Odluke o ukidanju Odbora za mlade
 12. Donošenje Odluke o visini naknade za rad općinskog načelnika 
 13. Donošenje Odluke o isplati naknade za rad načelnika za mjesec lipanj
 14. Donošenje Odluke o Usvajanju Izvješća o reviziji poslovanja komunalnog poduzeća Ivankom za 2016. godinu
 15. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Općine Ivanska
 16. Razno