Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

17. sjednica Općinskog vijeća

Ivanska, 25. studenog 2015.

17. sjednica Općinskog vijeća  održati će se 30. studenog 2015. godine u 19,30 sati u zgradi Općine, Vijećnica.

za sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa 16 .sjednice Općinskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 4. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
 3. Donošenje Odluke o otpisu duga komunalne naknade zbog zastare
 4. Donošenje Odluke o  određivanju   pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta na području općine Ivanska –II faza
 6. Donošenje Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o cijeni  materijalnih troškova smještaja djece u Dječji vrtić Ivančica Ivanska ,
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna za 2016.  godinu
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu
 9. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta potrošača
 10. Donošenje Odluke o privremenom mirovanju Odluke o ukidanju mjesnog odbora Stara Plošćica
 11. Razmatranje zamolbe Nade Trnski za oslobađanjem plaćanja komunalne naknade
 12. Razno