Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

24. sjednica Općinskog vijeća

Ivanska, 10. veljače 2017.

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska održati će se 17. veljače 2017. godine u 19,00 sati u zgradi Općine, Vijećnica.

za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
 2. Izvješće o radu Ivankom j.d.o.o. Ivanska za 2016. godinu
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama ciljanih izmjena Prostornog plana Općine Ivanska
 4. Izvješće o radu načelnika Općine Ivanska za razdoblje srpanj –prosinac 2016. godine
 5. Izvješće načelnika o utrošku sredstava proračunske pričuve za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine
 6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranka Općinskog vijeća Općine Ivanska za 2017. godinu
 7. Usvajanje Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini u Općini Ivanska
 8. Usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2017. godinu
 9. Usvajanje Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska za 2017. godinu
 10. Usvajanje Programa socijalnih potreba na području Općine Ivanska za 2017. godinu
 11. Usvajanje Programa javnih potreba Općine Ivanska u kulturi za 2017. godinu
 12. Usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Općine Ivanska
 13. Usvajanje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. godini
 14. Donošenje odluke o sufinanciranju školske prehrane učenika s područja Općine Ivanska
 15. Donošenje Odluke o osnivanju Vatrogasne zajednice Općine Ivanska
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u nogostup u  naselju  Babinac Općina Ivanska
 17. Razno