Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

3. sjednica Općinskog vijeća

Ivanska, 22. prosinca 2017.

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska održati će se u petak 29. prosinca 2017. godine s početkom u 20,00 sati u Vijećnici Općine Ivanska

za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

AKTUALNI SAT

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. radne sjednice Općinskog vijeća
  2. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Proračuna i Plana razvojnih programa Općine Ivanska za 2018. godinu
  3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ivanska za 2018. godinu
  4. Donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu
  5. Donošenje Odluke o imenovanju dva zamjenika predsjednika općinskog vijeća
  6. Donošenje Odluke o gospodarenju komunalnim otpadom na području općine Ivanska
  7. Donošenje Odluke o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu
  8. Razno