Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 6. sjednice Općinskog vijeća – 30. ožujka 2018. godine

Ivanska, 26. ožujka 2018.

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska održati će se u petak 30. ožujka 2018. godine s početkom u 20,00 sati u Vijećnici Općine Ivanska

za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. radne sjednice Općinskog vijeća
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 2017. godinu
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2017. godinu
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Ivanska za razdoblje lipanj -prosinac 2017. godine
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve za razdoblje od 01.07.2017-31.12.2017. godine
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Ivanska u 2017. godini
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
 13. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
 14. Razno