Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju osiguranja usjeva na području Općine Ivanska u 2014. godini Klasa: 402-07/14-01/03, Urbroj: 2110/02-02-14-1, općinski načelnik raspisuje JAVNI POZIV za...

DANI OPĆINE IVANSKA (20.-25. lipnja 2014.) 20.lipnja (Petak) 18,00 sati - Izbor Najuzornije seoske žene Bjelovarsko- bilogorske županije za 2014. godinu u sportskoj dvorani Osnovne škole...

Sjednica općinskog vijeća održat će se 6. lipnja 2014. s početkom u 20,00 sati na imanju seoski turizam Kudumija, Babinac 6.

Donja Petrička 04. svibnja 2014. -Obilna kiša je uzrokovala izlijevanje kanala i poplavljivanje ceste i opasnost za kuće. Cesta na relaciji Ivanska – Samarica,...