Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izvršeni radovi u Općini Ivanska

Uvrlo kratkom periodu nove vlasti u Općini Ivanska, napravljeno je slijedeće :

Ivanska:

 • sadnja maćuhica u centru Ivanska
 • radovi na uređenju sabirališta mlijeka u centru Ivanska
 • obnovljenokrovište na zgradi Općine
 • postavljenu centru mjesta novi oglasni stup,
 • uređenje ivičnjakarubnika,
 • čišćenje srušenih stabala u centru Ivanske i školsko dvorište,
 • čišćenje živice oko groblja u Ivanskoj,
 • pomoć oko županijskog natjecanja orača,
 • uređenje okoliša oko vrtića,
 • uređenje oko zgradeOpćine,
 • čišćenje Sajmišta poslije NUMIRock Festa,
 • uređenje poljskog puta u Ivanska(vanjski izvođači),
 • sadnja cvijeća,postavljeninovikoševi za smeće,
 • postavljenenoveklupe, bojanjeklupa,
 • čišćenje betonskih žardinjera,
 • uređenje spomenika palim braniteljima Domovinskoga rata u centru Ivanska,
 • čišćenjedruštvenog doma,
 • malčiranje ulice Valog,
 • popuna javne rasvjete,
 • nasipavanje poljskih putevakojiizlaze na asfalt u dužini 300 metara,
 • malčiranjeu uliciMali Bjelovar udužini od 50 metara,
 • malčiranjeu ulici Đure Sudeteudužini 200 metara,
 • postavljenedvije table “Dobrodošlice” u Općini,
 • uređenjesvih mjesnihdomova(čišćenje unutarnjih),
 • postavljeni kontejnerizasmeće na sva groblja u Općini Ivanska,
 • nabavljenoiposađeno 29 komada ruža staklašica,
 • sadnjatuja globoza (zeleni grmići)34 komada,
 • poklonžupnojcrkvi Ivanskadvije klupe ičetiri ruže,
 • uređenje dječijeg parka u centru mjesta,novi tobogan,sjedalice,
 • obnovljene klupe.

Križic:

 • zamjena cijevnih propusta
 • malčiranjeputa prema Babincu,
 • malčiranje i nasipavanje kamenom poljskih puteva na Gmarje,
 • iskoppoljskih jaraka i uređenjeputa tezamjena dotrajalih mostova,nasipavanjem kamenom svih poljskih puteva koji izlaze na asfalt u dužini 400 metara,
 • malčiranje javnih površina prema Ivanskoj,
 • postavljena tabla sa imenom mjesta,
 • početakradova na uređenjusanitarnoga čvora u društvenom domu Križic.

Đurđic:

 • popunajavne rasvjete,
 • malčiranjejavnihpovršina ulica Buđak iput prema Marinkoviću,
 • malčiranje poljskih putevau dužini 200 metara.

Utiskani:

 • sanacija dotrajaloga asfaltakamenom u naselju,
 • postavljanje table s natpisom mjesta,
 • malčiranjepoljskihputeva udužini od 300 metara,
 • nasipavanje poljskih puteva koji izlaze na asfalt 150 metara,
 • sanacijaceste kamenom u dužini 300 metara.

Paljevine:

 • postavljanje table s imenom mjesta,
 • nasipavanje svihpoljskih puteva kojivode na asfalt u dužini 300 metara,
 • popravakcestekroz Kozlaneu cijeloj dužini,
 • malčiranje javnih površinau Kozlanima.

Kolarevo Selo:

 • sanacija dotrajalog asfalta kamenom u mjestu1 km,
 • nabava materijala za ograđivanje Pravoslavnoga groblja u mjestu,
 • izrada projektaza asfaltiranje ceste u dužini 1 km, (nerazvrstana cesta)
 • deponiranjekamenaza sanaciju ne razvrstane ceste kod društvenog doma.

Srijedska:

 • uređenjeprilaza sakralnom objektu u Srijedskoj(vanjski izvođač)
 • malčiranje oko crkve,
 • malčiranje poljskih puteva u dužini od 200 metara,
 • nasipavanjekamenom poljskih puteva koji izlaze na asfalt u dužini 100 m,
 • ograđivanje mjesnog Pravoslavnog groblja,
 • popuna javne rasvjete Bečica.

Stara Ploščica:

 • sadnja ruža stablašica 13 komada
 • uređenjepoljskih puteva(iskopodvodnih jaraka u dužini 400 m.),
 • sanacija “bankina” ispred Palićevekuće u dužini 20 metara,
 • nasipavanjeputa kamenomizlaz na Državnu cestu,
 • izgradnja parkirališta,
 • uređenje zelenepovršine ispred crkve,
 • uređenje površina ispred groblja i sadnja ruža stablašica.

Samarica:

 • uređenje površina oko groblja,
 • malčiranje javnih površina poljskih puteva kod Sv.Florijana u dužini 300 m,
 • popuna javne rasvjetesa svake 3. na svaku 2. u cijelom naselju,
 • spremanje drvauŽupnomdvoruSamarica.

Gornja Petrička:

 • malčiranje puta uz groblje u dužini od 200 metara,
 • nasipavanje kamenom poljskih puteva u dužini 300 metara.

Donja Petrička:

 • malčiranje javnih površina u dužini 200 metara,
 • uređenje i košnja površine pored groblja,
 • malčiranje poljskih puteva u dužini od 200 metara,
 • uklanjanje suhih stabala smreke pored škole,
 • košnja i uređenje površine oko škole,
 • malčiranje puta do grobljau dužini 100 metara,
 • izrada parkirališta ispred groblja i nasipavanje kamenom pristupnoga puta prema groblju,
 • nasipavanjem kamenom poljskog puta koji izlazina asfalt u dužini 200 m.,
 • malčiranje javnih površina u ulici Šatan u dužini 200 metara,
 • nasipavanjem kamenom ceste uPrkosuu dužini 300 metara,
 • popuna javne rasvjete.

Babinac:

 • uređenje groblja,
 • uklanjanje suhih stabala smrekesa groblja, postavljanje nove ograde,
 • malčiranje puta do groblja,
 • košnja javnih površinana izlazu iz sela u smjeru Ivanska.

Rastovac:

 • postavljanje natpisnih tabli s imenom mjesta 2 komada

KOMI d.o.o. :

 • košnja – Kolarevo Selo groblja,
 • košnja – Stara Ploščica groblje,
 • košnja – Sajmišta,
 • uređenje poljskoga puta u Paljevinama,
 • Srijedska – košnja,
 • pomoć oko Županijskoga natjecanja orača.

Odgovorna osoba zainformacije u vezi radova u Općini Ivanska,

Ivana Peršić

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.