Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ivanska

SKINI 2014

Nezavisna udruga mladih Ivanska i ove godine organizira, šesti po redu, kazališni festival “SAN KAZALIŠNE IVANSKE NOĆI”, popularno zvan SKINI. Ove godine će SKINI trajati tri dana te će se ukupno održati 5 različitih predstava i jedna STAND UP komedija. Izvođači nam dolaze sa svih strana pa tako imamo: poznatu stand up komičarku MARINU ORSAG iz Zagreba, BJELOVARSKO KAZALIŠTE, TEATAR G iz Zagreba, AMATERSKO KAZALIŠTE “JOSIP BADALIĆ” iz Križa, Scenska grupa “KOMEDIJA” iz Tomaša, a uz DRAMSKU SKUPINU DOMA UMIROVLJENIKA BJELOVAR pokazali smo da za dobru zabavu i puno smijeha godine nisu važne. Uz podršku Općine Ivanska, ovaj put smo organizirali besplatan ulaz te se nadamo da će to, uz jako dobre predstave, privući veći broj publike. Ovim putem pozivamo sve stanovnike naše općine i šire da zaborave na priče da je u kazalištima dosadno te da nam se pridruže. Garantiramo im dobru zabavu i puno smijeha za sve.

Izvršeni radovi u Općini Ivanska

Uvrlo kratkom periodu nove vlasti u Općini Ivanska, napravljeno je slijedeće :

Ivanska:

 • sadnja maćuhica u centru Ivanska
 • radovi na uređenju sabirališta mlijeka u centru Ivanska
 • obnovljenokrovište na zgradi Općine
 • postavljenu centru mjesta novi oglasni stup,
 • uređenje ivičnjakarubnika,
 • čišćenje srušenih stabala u centru Ivanske i školsko dvorište,
 • čišćenje živice oko groblja u Ivanskoj,
 • pomoć oko županijskog natjecanja orača,
 • uređenje okoliša oko vrtića,
 • uređenje oko zgradeOpćine,
 • čišćenje Sajmišta poslije NUMIRock Festa,
 • uređenje poljskog puta u Ivanska(vanjski izvođači),
 • sadnja cvijeća,postavljeninovikoševi za smeće,
 • postavljenenoveklupe, bojanjeklupa,
 • čišćenje betonskih žardinjera,
 • uređenje spomenika palim braniteljima Domovinskoga rata u centru Ivanska,
 • čišćenjedruštvenog doma,
 • malčiranje ulice Valog,
 • popuna javne rasvjete,
 • nasipavanje poljskih putevakojiizlaze na asfalt u dužini 300 metara,
 • malčiranjeu uliciMali Bjelovar udužini od 50 metara,
 • malčiranjeu ulici Đure Sudeteudužini 200 metara,
 • postavljenedvije table “Dobrodošlice” u Općini,
 • uređenjesvih mjesnihdomova(čišćenje unutarnjih),
 • postavljeni kontejnerizasmeće na sva groblja u Općini Ivanska,
 • nabavljenoiposađeno 29 komada ruža staklašica,
 • sadnjatuja globoza (zeleni grmići)34 komada,
 • poklonžupnojcrkvi Ivanskadvije klupe ičetiri ruže,
 • uređenje dječijeg parka u centru mjesta,novi tobogan,sjedalice,
 • obnovljene klupe.

Križic:

 • zamjena cijevnih propusta
 • malčiranjeputa prema Babincu,
 • malčiranje i nasipavanje kamenom poljskih puteva na Gmarje,
 • iskoppoljskih jaraka i uređenjeputa tezamjena dotrajalih mostova,nasipavanjem kamenom svih poljskih puteva koji izlaze na asfalt u dužini 400 metara,
 • malčiranje javnih površina prema Ivanskoj,
 • postavljena tabla sa imenom mjesta,
 • početakradova na uređenjusanitarnoga čvora u društvenom domu Križic.

Đurđic:

 • popunajavne rasvjete,
 • malčiranjejavnihpovršina ulica Buđak iput prema Marinkoviću,
 • malčiranje poljskih putevau dužini 200 metara.

Utiskani:

 • sanacija dotrajaloga asfaltakamenom u naselju,
 • postavljanje table s natpisom mjesta,
 • malčiranjepoljskihputeva udužini od 300 metara,
 • nasipavanje poljskih puteva koji izlaze na asfalt 150 metara,
 • sanacijaceste kamenom u dužini 300 metara.

Paljevine:

 • postavljanje table s imenom mjesta,
 • nasipavanje svihpoljskih puteva kojivode na asfalt u dužini 300 metara,
 • popravakcestekroz Kozlaneu cijeloj dužini,
 • malčiranje javnih površinau Kozlanima.

Kolarevo Selo:

 • sanacija dotrajalog asfalta kamenom u mjestu1 km,
 • nabava materijala za ograđivanje Pravoslavnoga groblja u mjestu,
 • izrada projektaza asfaltiranje ceste u dužini 1 km, (nerazvrstana cesta)
 • deponiranjekamenaza sanaciju ne razvrstane ceste kod društvenog doma.

Srijedska:

 • uređenjeprilaza sakralnom objektu u Srijedskoj(vanjski izvođač)
 • malčiranje oko crkve,
 • malčiranje poljskih puteva u dužini od 200 metara,
 • nasipavanjekamenom poljskih puteva koji izlaze na asfalt u dužini 100 m,
 • ograđivanje mjesnog Pravoslavnog groblja,
 • popuna javne rasvjete Bečica.

Stara Ploščica:

 • sadnja ruža stablašica 13 komada
 • uređenjepoljskih puteva(iskopodvodnih jaraka u dužini 400 m.),
 • sanacija “bankina” ispred Palićevekuće u dužini 20 metara,
 • nasipavanjeputa kamenomizlaz na Državnu cestu,
 • izgradnja parkirališta,
 • uređenje zelenepovršine ispred crkve,
 • uređenje površina ispred groblja i sadnja ruža stablašica.

Samarica:

 • uređenje površina oko groblja,
 • malčiranje javnih površina poljskih puteva kod Sv.Florijana u dužini 300 m,
 • popuna javne rasvjetesa svake 3. na svaku 2. u cijelom naselju,
 • spremanje drvauŽupnomdvoruSamarica.

Gornja Petrička:

 • malčiranje puta uz groblje u dužini od 200 metara,
 • nasipavanje kamenom poljskih puteva u dužini 300 metara.

Donja Petrička:

 • malčiranje javnih površina u dužini 200 metara,
 • uređenje i košnja površine pored groblja,
 • malčiranje poljskih puteva u dužini od 200 metara,
 • uklanjanje suhih stabala smreke pored škole,
 • košnja i uređenje površine oko škole,
 • malčiranje puta do grobljau dužini 100 metara,
 • izrada parkirališta ispred groblja i nasipavanje kamenom pristupnoga puta prema groblju,
 • nasipavanjem kamenom poljskog puta koji izlazina asfalt u dužini 200 m.,
 • malčiranje javnih površina u ulici Šatan u dužini 200 metara,
 • nasipavanjem kamenom ceste uPrkosuu dužini 300 metara,
 • popuna javne rasvjete.

Babinac:

 • uređenje groblja,
 • uklanjanje suhih stabala smrekesa groblja, postavljanje nove ograde,
 • malčiranje puta do groblja,
 • košnja javnih površinana izlazu iz sela u smjeru Ivanska.

Rastovac:

 • postavljanje natpisnih tabli s imenom mjesta 2 komada

KOMI d.o.o. :

 • košnja – Kolarevo Selo groblja,
 • košnja – Stara Ploščica groblje,
 • košnja – Sajmišta,
 • uređenje poljskoga puta u Paljevinama,
 • Srijedska – košnja,
 • pomoć oko Županijskoga natjecanja orača.

Odgovorna osoba zainformacije u vezi radova u Općini Ivanska,

Ivana Peršić