Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općina Ivanska pokrenula je postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivanska

Ovim putem obavještavamo sve pravne i fizičke osobe koje imaju interes za promjenama i/ili dopunama postojećeg Prostornog plana, a do sada nisu podnijele Zahtjev za njegovu izmjenu/dopunu, isto mogu učiniti u roku 30 dana od objave ove obavijesti.
Obrazac Zahtjeva za izmjenu prostornog plana potrebno je popuniti te uz propisane priloge dostaviti na e-mail: [email protected] ili osobno na adresu Slavka Kolara 1, 43 231 Ivanska, u tajništvo, svakim radnim danom u vremenu između 8 i 14 sati.
Na temelju dosad zaprimljenih Zahtjeva za izmjenu prostornog plana pojedinih fizičkih i pravnih osoba izrađen je prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivanska koji se nalazi u nastavku. U članku 4. ove Odluke navedeni su elementi do sada prihvaćenih Zahtjeva za izmjenu prostornog plana pojedinih fizičkih i pravnih osoba.“

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.