Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika i članova Općinskog vijeća Općine Ivanska

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ivanska utvrdilo je i objavljuje konačne rezultate izbora općinskog načelnika i članova Općinskog vijeća Općine Ivanska provedenih 16. svibnja 2021. godine.

Konačni rezultatI izbora općinskog načelnika Općine Ivanska provedenih 16. svibnja 2021. godine

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Ivanska provedenih 16. svibnja 2021. godine

Prilozi