Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

12. sjednica općinskog vijeća

Ivanska, 06. veljače 2015.

12. sjednica općinskog vijeća održati će se 13. veljače 2015. godine 19,00 sati u zgradi Općine Ivanska, Vijećnica.

Za sjednicu je predložen sljedeći
D N E V N I R E D
Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice općinskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 2. Izvanredne sjednice općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ivanska
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2015. godinu
6. Donošenje o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2015. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa socijalnih potreba na području Općine Ivanska za 2015. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i za 2015 godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Programa društvenih djelatnosti
10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa za kulturu i prosvjetu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa za sport
12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Ivanska za 2015. godinu
13. Donošenje Odluke o visini najma društvenih domova za održavanje poljoprivrednih predavanja, edukacija i sl
14. Izvješće o poslovanju komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o. za 2014. godinu
15. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine
16. Izvješće o radu mjesnog odbora Ivanska
17. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora za dan 19. travnja 2015. godine
18. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora
19. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima općinskog izbornog povjerenstva te članovima biračkih odbora
20. Razmatranje pristiglih zamolbi za oslobađanjem plaćanja komunalne naknade
21. Razno

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.