12. sjednica općinskog vijeća

12. sjednica općinskog vijeća

Ivanska, 06. veljače 2015.

12. sjednica općinskog vijeća održati će se 13. veljače 2015. godine 19,00 sati u zgradi Općine Ivanska, Vijećnica.

Za sjednicu je predložen sljedeći
D N E V N I R E D
Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice općinskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 2. Izvanredne sjednice općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ivanska
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2015. godinu
6. Donošenje o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2015. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa socijalnih potreba na području Općine Ivanska za 2015. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i za 2015 godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Programa društvenih djelatnosti
10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa za kulturu i prosvjetu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa za sport
12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Ivanska za 2015. godinu
13. Donošenje Odluke o visini najma društvenih domova za održavanje poljoprivrednih predavanja, edukacija i sl
14. Izvješće o poslovanju komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o. za 2014. godinu
15. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine
16. Izvješće o radu mjesnog odbora Ivanska
17. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora za dan 19. travnja 2015. godine
18. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora
19. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima općinskog izbornog povjerenstva te članovima biračkih odbora
20. Razmatranje pristiglih zamolbi za oslobađanjem plaćanja komunalne naknade
21. Razno