Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

3. Izvanredna sjednica Općinskog vijeća

Ivanska, 29. svibnja 2015.

3. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska održati će se 02. lipnja 2015. godine u 20,00 sati u zgradi Općine , Vijećnica.

za sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ivanska za 2014. godinu

2.Donošenje Odluke o odabiru ponude za izradu Idejnog i glavnog pojekta za:
a) nerazvrstanu cestu “Ivanska” na kat.čest.br. 2256 k.o. Ivanska
b) nerazvrstanu cestu “Gornja Petrička – Šušnjara” na kat.čet.br. 1985 k.o. Petrička
c) nerazvrstanu cestu “Stara Plošćica – Ruškovac” na kat.čest.br. 794, 804,807,865 k.o. Stara Plošćica

3. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarske usluge

 

 

 

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.