3. Izvanredna sjednica Općinskog vijeća

3. Izvanredna sjednica Općinskog vijeća

Ivanska, 29. svibnja 2015.

3. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska održati će se 02. lipnja 2015. godine u 20,00 sati u zgradi Općine , Vijećnica.

za sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ivanska za 2014. godinu

2.Donošenje Odluke o odabiru ponude za izradu Idejnog i glavnog pojekta za:
a) nerazvrstanu cestu “Ivanska” na kat.čest.br. 2256 k.o. Ivanska
b) nerazvrstanu cestu “Gornja Petrička – Šušnjara” na kat.čet.br. 1985 k.o. Petrička
c) nerazvrstanu cestu “Stara Plošćica – Ruškovac” na kat.čest.br. 794, 804,807,865 k.o. Stara Plošćica

3. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarske usluge