Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Župna crkva Sv.Katarina u Samarici

Župna crkva Sv.Katarina u Samarici

Župna crkva Sv.Katarina u Samarici spominje se 1334.i 1501. godine u sastavu Čazmanskoga dekanata.Vizitator Toma Kovačević poslije odlaska Turaka s ovih područja spominje 1701.godine kapelicu Sv.Katarine u Samarici
kao područnu kapelicu župe Štefanje.
Već 1704.godine vjernici sela Samarice temeljito su uredili crkvu a od 1780. godine crkva ima današnji izgled i inventar. Glavni oltar Sv.Katarine monumentalno je djelo iz 1747 .godine .Oltar je pravi dragulj baroknog graditeljstva.
Po odredbi zagrebačkog biskupa
Martina Borkovića iz 1706.godine,župa i crkva Sv.Tri Kralja sa sjedištem u Staroj Ploščici
nalazi se u Čazmansko arhiđakonatu.
Godine 1843. srušena je stara crkva Sv. Tri Kralja.a 1844.godine završena je izgradnja
današnje župne crkve.Iste godine blagoslovio ju je župnik Matija Žugec.
Podaci preuzeti iz knjige”Gradovi i općine Republike Hrvatske” koja je u vlasništvu Općine Ivanska
Da bi se znalo o svećenicima u župi Ivanskoj i župi i crkvi Sv.Katarine u Samarici koji su obnavljali istu,župnik Ivanske ,Marijan Pavlović ustupio je knjigu da se koriste podaci iz iste:”Svećenici bjelovarskoga kraja ,Dio III Čazmanski dekanat ,izdanje Zagreb 2007,/Stjepan Kožul”.
Tako da se i o Samarici može napisati o predtursko razdoblje i obnovljena župa u Samarici.
ŽUPNICI U SAMARICI :
Predtursko razdoblje:
Ladislav,župnik “de Dobnycza” u Čazmanskom arhiđakonatu(1501.)
Klement,župnik “sanete Katherine” u Čazmanskom arhiđakonatu (1501.)
Grgur,župnik “de Punigrachewych” u Pongračevcu ,u Čazmanskom arhiđakonatu (1501)
Obnovljena župa u Samarici:
Župnici koji su bili u Samarici :
Ivan Lemić (Lemich), (1721.-1733.) Zaređen za svećenika 1719.godine.Dolazi u Samaricu na tada ustanovljenu župu koja je nastala odcjepljenjem od velike štefanjske župe.Vodio je matične knjige od 1721.-1754.godine.Kao prvi upravitelj brinuo se da svoju župnu crkvu što bolje uredi,upravljao je i područnim kapelama u Petričkoj i Šimljaniku.1725.godine crkva je pregrađena te je barokizacijom dobila današnji oblik,sa sakristijom uz svetište i zvonikom uz zapadno pročelje dok je sa crkvenom opremom još bila siromašna.Prisegnuo je za župu u Samarici u Zagrebu 30.siječnja 1729.godine. Djelovao je do smrti 8.siječnja 1733.godine,u 37.godini života.
Juraj Mener (1733.),Krstio je 1773 .godine u Čazmi i potpisao se kao “župnik u Samarici”zna se malo o njemu jer je vjerojatno bio samo upravitelj župe Samarica iza župnikove smrti.
Pavao Šantić(Santich) (1733.) Krstio je u Samarici u siječnju i veljači 1733.godine
Josip Banšić(Bansich)(1733.) Upravitelj župe Samarica u ožujku i početkom travnja 1733.godine
Milan Obljanović (1741.-1777.)U Samarici djeluje od svibnja 1741.do 1747.godine kao upravitelj župe a onda kao župnik do prosinca 1777.godine.Za župu Samarica prisegnuo u Zagrebu 13.prosinca 1748.godine.Započeo je pisati novi svezak Matice krštenih(1754.-1811.).Sredinom 18.stoljeća za njegovo vrijeme unesena je u župnu crkvu bogata barokna oprema(inventar) nabavljeni su barokni oltari i crkveno posuđe.1758 .godine spominju se već današnji glavni oltar Sv. Katarine ,kao i pokrajni oltari sv.Mihaela i sv. Elizabete.Godine 1765. spominje se nova propovjedaonica,1767.godine u crkvi postavljen četvrti oltar u čast Četrnaest sv.Pomoćnika što će kasnije postati oltar sv.Obitelji.Umro je u Zagrebu 18 studenog 1788.sa 76 godina.
Mirko Filipčić (1777.-1787.) Rodom iz IvanićaKao župnik u samarici je od 1777.do rujna 1787.godine.Umro je u 45. godini ,u jesen 1787. godine.
Stjepan Korolija(1787) Upravitelj župe u Samarici ,od svibnja do listopada 1787 .godine.Prvi je od Hrvata kao svećenik branio 2.rujna 1785. na njemačkom jeziku pastoralnu teologiju.Zaslužan je što se u sjemeništu rodila ljubav za njegovanje hrvatskoga jezika.Umro je 4.svibnja 1825 . u 64.godini života.
Martin Dermečić(1787.-1789.) Rodom s područja župe Ivanska.U Samarici upravitelj župe od listopada 1787.do travnja 1789.godine.
Ivan Korolija(1789.1791.)U Samarici od svibnja 1789.do kraja prosinca 1791.,rodom iz Virja ,rođen 4.lipnja 1756. godine. Za župu u Samarici je prisegnuo u Zagrebu 14.travnja 1789.godine.Umro je 25.lipnja 1793.godine.u Virju.
Josip Šimunović (1792.-1797.) Rodom iz Zrinskog Topolovca.Djeluje u Samarici kao župnik do lipnja 1797.godine.
Konstantin Šantek ,franjevac (1797) Upravitelj župe u Samarici od srpnja do rujna 1797.godine.
Josip Đurkovečki (1797.-1832.)Za župu u Samarici imenovan je 7.srpnja ,a prisegnuo je u Zagrebu 8.rujna 1797. godine.Obnovio je župnu crkvu i toranj,blagoslovljena 20.siječnja 1799.godine,nabavio je orgulje iz Maribora od Josipa Otoniča za 500 forinti blagoslovio ih je 20.lipnja 1800. 30-lipnja 1805. godine Biskup Maksimilijan Vrhovac posvetio je obnovljenu i uređenu župnu crkvu.Župnik Đurkovečki započeo je novi svezak Matice krštenih(1811.-1832.) Ostao je župnikom u Samarici do svoje smrti 18.ožujka 1832.godine u 66 godini.
Antun Petračić (1832.-1834.)Rodom iz Zagreba, upravitelj župe od kolovoza do rujna 1832. godine.U Zagrebu je položio župničku prisegu za župu Samarica 16.studenog 1832.godine Umro je 18.studenog 1843. godine u Samarici.
Luka Kolarić(1843.-1844.)Nakon župnikove smrti bio je upravitelj župe Samarica od prosinca 1843.do srpnja 1844.godine.Umro u Kozarevcu 16.travnja 1852.godine.
Antun Šuflaj(Shufflay) (1844.-1847.) Rođen 1801.godine u Samoboru.U srpnju 1844.godine došao za župnika u Samaricu.Prisegu za župu Samarica položio 11.lipnja 1844.godine djeluje do smrti 25.ožujka 1847.godine umro u 46. godini života.
Petar Kovačić(1847).rođen 11.lipnja 1806.u Đurđevcu,zaređen za svećenika 1830.godine.Upravitelj župe u Samarici od 28.travnja do 5.studenog 1847. Umro 25.listopada 1857.godine
Petar Kušan (1847.-1853.) Rođen 19.rujna 1792.godine u Tomašnici,župa Završje.Zaređen za svećenika 1819.godine. Prisegnuo za župu u Samarici 12.listopada 1847.godine,djeluje kao župnik od studenoga 1847.do svoje smrti 20. kolovoza 1853.
Nikola Banjavčić (1853.-1854.) Rođen 1809.godine u Komarnici (Novigrad Podravski).Zaređen za svećenika 1832. godine Upravitelj župe u Samarici od 12.rujna 1853 .do travnja 1854.godine.
Franjo Katušić (1854.-1861.) Rođen 11.listopada 1799.godine u Orahovici (u Slavoniji) zarđen za svećenika 1823. godine. 28.ožujka 1854.godine prisegnuo u Zagrebu za župu Samarica.Za župnika je došao u Samaricu u travnju 1854. godine do studenoga 1861.godine.
Josip Jakopović(1861.-1868.)Rođen 14.ožujka 1802.godine u Nevincu,zaređen za svećenika u Zagrebu 1825.godine.U studenom 1861.godine dobiva imenovanje za upravitelja u Samarici,upravitelj je župe od siječnja do svibnja 1862. godine kada je je imenovan župnikom. Za župu Samarica prisegnuo je u Zagrebu 3.lipnja 1862,djeluje kao župnik do svoje smrti 21.ožujka 1868.
Stjepan Jakševac ( 1868.-1875.) Rođen 20.srpnja 1822. godine u Đakovu ,zaređen za svećenika 1845. godine.Za župu Samarica prisegnuo je u zagrebu 23.srpnja 1869.godine.
Vinko Lepen (1876.-1876.) Upravitelj župe Samarica od studenog 1875. do ožujka 1876.godine,poslije nastavlja službu u Ivanskoj kao župnik do svoje smrti 8.studenog 1899.godine.

Franjo Papić (1876.-1903.)Rođen 27.siječnja 1844.godine u Vezišću ,župa Križ,zaređen za svećenka 1868.godine.Iz službe kapelana u Varaždinu imenovan je u veljači 1876.godine župnikom u Samarici.21. veljače 1876.godine prisegnuo je u Zagrebu za župu Samarica.Župu vodi od ožujka 1876.do travnja 1903.godine krajem 1900 .godine postao je dekanom Ivanićkoga dekanata,otišao za župnika u Čazmu.
Josip Ivanuš (1903.-1917.) Rođen 13.prosinca 1870.godine u selu Prosincu,župa Rozga,zaređen za svećenika 28.srpnja 1895.godine.Župu Samarica vodi od travnja 1903. kao upravitelj ,kao župnik prisegnuo je za Samaričku župu u Zagrebu 3.ožujka 1904. godine, župnik je u Samarici do ožujka 1917.godine .Temeljito je obnovio župnu crkvu izvana i iznutra , 1913.godine,Otišao za župnika u Nevinac.
Josip Akšamović (1917.-1923.) Rođen 17.rujna 1868.godine u Kutjevu,zaređen za svećenika 1894.godine.Župu Samarica vodi kao upravitelj župe 1917. do 1923.godine umro je naglo od kapi 18.studenog 1923.godine s 55 godina.
Juraj jakopec (1923.-1934.)Rođen 12.veljače 1893.godine u Selnici ,župa Marija Bistrica,za svećenka zaređen 30.lipnja 1918.godine.1923 .godine je upravitelj župe u Samarici do 1934.godine .
Ludovik Slamnik (1935.-1939.) Rođen 24.travnja 1904.godine u Žirovnici ,župa Breznica kod Bleda u Sloveniji.Zaređen za svećenika 26.lipnja 1932.godine.Upravitelj župe u Samarici je od 1935.do 1939.godine
Vladimir Šoštarić (1939.-1943.) Rođen 1.travnja 1908.godine u Kuzmincu ,za svećenika zaređen 26.lipnja 1932.godine. Upravitelj župe Samarica od 1.studenog 1939.godine .Umro je u 35.godini života 1.veljače 1943.godine u koprivničkoj bolnici od bolesti sušice.
Franjo (Franc)Tominšek( 1943.-1945.) Bio je prognani svećenik iz Slovenije,koga je s drugima primio u svoju zaštitu zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac.Početkom 1943.godine preuzeo je skrb za župu Samarica,imenovan je upraviteljem župe u Samarici do 19.lipnja 1945.godine kada moli da ga se razriješi službe u Samarici jer se vraća u Sloveniju.21.srpnja 1945.godine to je učinjeno dekretom br.4040/45.
Franjo Maček (1945.-1948.) Rođen 2.prosinca 1916. u Zagorskim Selima,zaređen za svećenika 6.lipnja 1943.godine, upravitelj župe u Samarici tri godine.Umro je u bolnici”Sestre Milosrdnice” u Zagrebu 10.prosinca 2003.godine u 88.godini života.
Josip Kocković (1948.-1953.)Upravlja župom Samarica 2 godine kao župnik u susjednoj župi Gornji Miklouš.
Marko Milas (1950.-1953.) Rođen 13.veljače 1882.godine Ljubuškom u Hercegovini. Vodi župu Samarica do siječnja 1953 godine.
Ante Vlahović (1953.-1954.) Upravlja župom Samarica tijekom godinu dana kao župnik u susjednoj Ivanskoj.
Josip Vlahek (1954.-1958.) Rođen 6.svibnja 1918. u Čehovcu župa Sveti Juraj u Trnju,upravitelj župe u samarici od 1954 do 1958.Iz Samarice upravlja i župom Gornji Miklouš(1955.-1956.)Godine 1958. odlazi za župnika u Štefanje.
Pavo Belko (1958.-1959.) Rođen 7.prosinca 1912.godine u Podgorju ,župa Marija Bistrica,zaređen za svećenika 28. lipnja 1936.godine.Upravitelj je župe u Samarici (1958.-1959.)
Ante Kovač (1959.-1960) Upravlja župom Samarica iz svoje župe u Ivanskoj do dolaska novoga upravitelja.
Stjepan Brajković (1960.-1970.) Rođen 7.svibnja 1931.godine u Opatiji župa Kravarsko. Zaređen za svećenika 29.lipnja 1957. Upravitelj župe u Samarici od 1.ožujka 1960.godine do 1970.godine,U Samarici je uredio župni stan i radio na održavanju crkvenih zgrada u župi.
Franjo Prstec( 1970.-1971.) Rođen 5.studenog 1939.godine u Petkovcu,župa Varaždinske Toplice.Za svećenika zaredio ga kardinal Franjo Šeper 29.lipnja 1966.godine. 2.rujna 1970 .godine imenovan je upraviteljem župe Samarica i susjedne župe u Gornjem Mikloušu ,oko crkve je sazidana 1971.godine lijepa kamena ograda.
Ante Kovač (1971.-1973.) Upravlja župom Samarica dvije godine kao župnik is susjedne Ivanske.
Ante Vidaković ,franjevac(1972.9 U listopadu 1972.godine bio upravitelj župe ali je otišao nakon mjesec dana zbog životne dobi i zdravlja,pa župu vodi dalje župnik Ante Kovač iz Ivanske uz pomoć mladomisnika iz Zagreba.
Ivan Kočila (1973.-1981.9 Rođen 25.siječanj 1939. u Prapročanu,župa Selnica u Međimurju.Nadbiskup mons.Franjo Kuharić zaredio ga za svećenika 25.lipnja 1972.godine.Upravitelj župe od 1973. do 1981.godine.Umro je od “triholeukemije” 11. rujna 1994.godine.
Mr.Marijan Koren (1981.-1990.) Rođen 13.srpanj 1951. u Velikoj Trnovitici.Zaredio ga za svećenika nadbiskup mons. Franjo Kuharić 26.lipnja 1977.godine.Upravitelj je župe,obnovio je 1984.godine župnu crkvu iznutra,te radio na uređenju župnoga stana izvana 1986.godine.
Ivan Benković (1990.-2004.) Rođen 2.siječnja 1952. u Ludini.Za svećenika ga zaredio nadbiskup mons.Franjo Kuharić 26.lipnja 1977.godine.Župnikom u Samarici imenovan je 12.ožujka 1990.godine.počeo je obnovu župnoga stana iznutra , 1995.godine.Obnovio je vanjštinu kapele sv. Petra i Pavla u Gornjoj Petričkoj 1993.te kapelu sv. Valentina u Gornjoj Garešnici 1995.godine.Obnovio je župnu crkvu izvana 2001.godine završetak obnove blagoslovio je zagrebački nadbiskup ,mons.Josip Bozanić U Samarici djeluje do kolovoza 2004.kada je premješten za župnika u Cirkvenu.
Drago Kozić (2004.-)Rodom iz župe Sv.Ane u Bjelovaru.Rođen u Bjelovaru 6.lipnja 1969.godine,zaređen za svećenika 26. lipnja 1999.godine ,zaredio nadbiskup mons.Josip Bozanić.Upravitelj župe Samarica od kraja kolovoza 2oo4.godine.
Važno je napomenuti da su župnici imali i duhovne pomoćnike(kapelani) koji su pomagali u župi Samarica.Najpotpuniji podaci o kapelanima nalaze se u matici krštenih koje se uredno vode od 1721.godine u više svezaka i to :1721.-1754., 1754.-1811.,1811.-1832.,1833.-1857. itd.
Marko šimić (1741.) kapelan iz Velike Trnovitice.Krstio je u Samarici u travnju 1741.,te u rujnu 1745.
Jakob Kozarić (1746.) kapelan iz Tomašice ,krstio je u Samarici 5.svibnja 1746.godine.
Tomo Miheković ,franjevac,(1748.) Ispomaže u Samarici iz samostana u Kloštaru-Ivanić i krsti u lipnju i prosincu 1748. godine.
Demetrije,franjevac(1753.)Krstio je Samarici u rujnu 1753.godine.
Petar,franjevac(1753.)Ispomaže i krsti u Samarici u listopadu 1753.godine.
Marijan ,franjevac(1755.) Ispomaže i povremeno krsti u Samarici,1755.godine.
Benvenut Lancl ,franjevac (1756.i 1759.) Ispomaže i krsti u Samarici u srpnju 1755. i ožujku 1759.godine
Franjo Milčić (1764.-1767.Prvi redoviti kapelan u Samarici od listopada 1764. do studenoga 1767. godine.O njemu se zna da je Hrvat karlovački ,filozofiju i kazuistiku završio u Zagrebu.
Ivan Bešen (1767) kapelan iz Ivanića ,krsti u Samarici u listopadu 1767.
Mirko Filipčić (1767.-1777.) Rodom iz Ivanića, kapelan u Samarici od studenoga 1767. do prosinca 1777.a kasnije upravitelj župe 10 godina.
Ciprijan Kovač,franjevac (1772.) Ispomaže u Samarici u ožujku 1772. godine.Rođen 16.kolovoza 1739. u “Hung. Borhelyensis” zaređen za svećenika 3. studenoga 1782. godine.Umro je 7.rujna 1782.godine u franjevačkom samostanu u Rementicu.
Nazarije Lončarić ,franjevac (1773.-1782.)Povremeno dolazi u ispomoć u Samaricu u rujnu 1773. ,u travnju 1774. u žujku i rujnu 1775. u siječnju i povremeno tijekom 1776. godine,u siječnju 1777. godine .,u lipnju,srpnju i listopadu 1780.,u veljači,svibnju i od rujna do prosinca 1781.u siječnju 1782.,te od veljače do lipnja 1782. godine.
Blaž Zlovolić (1775.) kapelan iz Ivanske ,krsti u Samarici u siječnju 1775.godine.

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.