Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Savjet mladih

Savjet mladih je savjetodavno tijelo koje u okviru svog djelokruga osobito:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade.

2. u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih

3. predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja

4.putem svojih predstavnika sudjeluje o radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

6.potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

7. predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta

8.po potrebi poziva predstavnike tijela općine na sjednice Savjeta mladih

9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

10.obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.