Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznaka: sufinanciranje

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz sredstava proračuna Općine Ivanska za 2022. godinu

Na temelju članka 55. Statuta Općine Ivanska, (Službeni vjesnik 3/21), članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15), prema prijedlogu Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama (Klasa: 007-01/22-01/02, Urbroj: 2103-10-22-03-22- od 28. veljače 2022.) općinski načelnik Općine Ivanska dana 01. ožujka 2022. godine donio je Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz sredstava proračuna Općine Ivanska za 2022. godinu

Read More