Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacija poljoprivrednicima o dodjeli novih prava na plaćanja u 2015.

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje važne upute poljoprivrednicima koji za 2015. godinu žele ostvariti prava na plaćanja u okviru programa osnovnog plaćanja. Poljoprivrednicima će se u 2015. godine dodjeljivati nova prava na izravna plaćanja temeljem utvrđene poljoprivredne površine u 2015. godini. Prava na izravna plaćanja dodijeljena poljoprivrednicima za 2013. i 2014. godinu prestala su važiti na dan 31. prosinca 2014. godine.

Aktivni poljoprivrednik/kupac ili zakupnik koji u razdoblju od 15.5.2014. do 15.5.2015. kupi ili uzme u zakup cijelo ili dio gospodarstva može koristiti pripadajuće vrijednosti plaćanja iz 2014. godine kao referentne vrijednosti za određivanje novih prava u 2015. godini. Pri tome aktivni poljoprivrednik/prodavatelj ili zakupodavac mora na temelju ugovora potpisanog prije 15.5.2015. zajedno s gospodarstvom ili dijelom gospodarstva prenijeti aktivnom poljoprivredniku/kupcu ili zakupcu odgovarajuća nova prava koja mu se trebaju dodijeliti.

Upute poljoprivrednicima vezane uz:

dodjelu novih prava na izravna plaćanja,
prijenosa prava u slučaju kupnje ili zakupa cijelog ili dijela gospodarstva ili u ostalim slučajevima prijenosa gospodarstva, i
zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

dostupne su ovdje.

 

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.