Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODREĐIVANJE BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 14. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora (Službeni vjesnik, broj 6/07) Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora Općine Ivanska donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE IVANSKA

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.