Javni poziv

Javni poziv

Općinsko vijeće Općine Ivanska objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Ivanska. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općine Ivanska koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Rok za isticanje kandidatura je 15 dana od dana objave Javnog poziva.
Prijedlog se podnosi na propisanim obrascima zajedno sa izjavom:

Obrazac za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Ivanska

Popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih

Izjave o prihvaćanju kandidature

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Ivanska

POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA

ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH

OPĆINE IVANSKA

Nema komentara

Odgovori