Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na javnom savjetovanju do 08.07.2016.

Općina Ivanska izradila je prijedlog O D L U K E o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

U prosincu 2013. godine donesen je Pravilnik o agrotehničkim mjerama (Narodne novine, broj 142/13) te je u skladu s istim nužno donijeti odluke na razini jedinica lokalne samouprave ili postojeće izmijeniti.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu smatraju se:
1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta
2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika
4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka
5. Održavanje razine organske tvari u tlu
6. Održavanje strukture tla
7. Zaštita od erozije

Ovom odlukom se uređuju i posebne mjere zaštite od požara te je radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni:

-održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,
-uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl. najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
-uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada vlasnici zemljišta su dužni:
-prijaviti mjesto i vrijeme spaljivanja vatrogasnoj postrojbi koja djeluje na području na kojem se obavlja spaljivanje,
-spaljivati suhi korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta, te najmanje 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim parcelama kao i od vodiča i stupova dalekovoda
tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
-spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),
-nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u vremenu od 01. lipnja do 31. listopada tekuće godine.

Više

 

 

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.