Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poziv na uvodno predavanje izrade Programa gospodarenja

Dana 10. veljače 2017. godine u 10:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Ivanska, biti će predstavljeni  radovi na uređivanju šuma šumoposjednika na području Gospodarske jedinice “Narta-Samarica”.

Program gospodarenja za G.J. “Narta-Samarica” obuhvaća katastarske općine: Đurđic, Ivanska, Križic, Narta, Petrička, Samarica, Sredska, Stara Plošćica, Berek, Ruškovac i Šimljana.

Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike i predstavnike jedinica lokalne samouprave da se odazovu predavanju. 

Predavanje organizira i vodi Savjetodavna služba, Podružnice Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za Savjetodavnu službu: Hrvoje Gusić, dipl.ing.šum., viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika.

Za izvođača radova Pro Silva d.o.o. Alen Berta, dipl.ing.šum.

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.