Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

O B A V I J E S T

            o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivanska u trajanju od 24. svibnja 2018. do 7. lipnja 2018. godine u sjedištu Općine Ivanska radnim danom od 8:00 – 15:00 sati i na mrežnim stranicama Općine Ivanska www.ivanska.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore u pismenom obliku na prijedlog Programa u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska najkasnije do isteka roka 7. lipnja 2018. godine.

POPIS ČESTICA

 

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.