Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općina Ivanska isplaćuje jednokratnu pomoć za opremu osnovnoškolskog djeteta

Vijećnici općinskog vijeća Općine Ivanska usvojili su odluku o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2020./2021. u visini od 200,00 kuna. Na novčani iznos imaju pravo roditelji ili zakonski staratelj.

Za ostvarivanje jednokratne pomoći potrebno je podnijeti zahtjev i ispuniti propisane uvjete da su podnositelj zahtjeva i dijete za koje se traži jednokratna pomoć državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Ivanska, da je dijete upisalo školsku godinu 2020./2021. i da su podmirene sve obveze prema Općini Ivanska.
Sredstva jednokratnog novčanog iznosa isplatit će se na žiroračun ili tekući račun korisnika.
Zahtjev za ostvarivanje prava za pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu. Uz zahtjev podnositelj mora priložiti dokaz o svom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu-ne starije od 6 mjeseci), presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu djeteta – ne starije od 6 mjeseci, rodni list za dijete i IBAN žiro ili tekućeg računa.

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.