Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općina Ivanska srednjoškolcima koji ne koriste pravo na sufinanciranje prijevoza daje novčanu potporu – dostava dokumentacije za potporu do 30. rujna

Općina Ivanska poziva sve redovne učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Ivanska, a koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prijevoza, tj. koji ne koriste javni prijevoz da do 30. rujna 2020. godine u jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska  dostave:

  • potvrdu o redovnom pohađanju srednje škole
  • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu
  • presliku žiro računa

Navedeni učenici koji dostave traženu dokumentaciju ostvaruju pravo na novčanu potporu.

Zahtjev potpisuje učenik i zakonski zastupnik maloljetnog učenika.

Tražene podatke možete dostaviti osobno ili poštom  na adresu: Općina Ivanska, S.Kolara 1, 43231 Ivanska ili na   e-mail: [email protected]

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.