Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Komunalno poduzeće Ivankom j.d.o.o. će tijekom srpnja 2023. godine odvoziti glomazni otpad

Komunalno poduzeće Ivankom j.d.o.o. će tijekom srpnja 2023. godine vršiti odvoz glomaznog otpada. Obavijestit ćemo Vas o točnom terminu te ostalim detaljima odvoza.

Kao glomazni otpad može se odložiti: metalni otpad, drveni otpad (namještaj), plastični otpad, pokućstvo i slični proizvodi.

Pod glomazni otpad ne smije se odlagati: industrijski otpad, opasni otpad (otpadna ulja, pesticidi, kiseline, boje, lakovi te pripadajuća ambalaža), građevinski otpad (šuta, cigla, crijep, salonit ploče, beton).

Električni i elektronički otpad (televizori, računala, mali kućanski aparati) i otpadne gume potrebno je odvojiti na posebnu hrpu.

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.