Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktualne vijesti

Javni poziv za rješavanje stambenog pitanja mladih

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ Općine Ivanska br. 6/22) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Ivanska za 2022. godinu i imenovanju povjerenstva za provedbu postupka dodjele potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ Općine Ivanska br. 9/22), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Ivanska u 2022. godini objavljuje J A V N I P O Z I V mladim obiteljima za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Ivanska

Read More

Odluka o isplati bespovratne potpore za opremu osnovnoškolskog djeteta s prebivalištem na području Općine Ivanska, a koje ne pohađa OŠ Ivanska

Pravo na pomoć za opremu osnovnoškolskog djeteta može ostvariti i koristiti roditelj ili zakonski zastupnik čije dijete ima prijavljeno prebivalište na području Općine Ivanska, čije dijete ne pohađa Osnovnu školu Ivanska te roditelj koji nije ostvario potporu za opremu osnovnoškolskog djeteta iz drugog izvora financiranja.

Read More

Lista kandidata prijavljenih za radno mjesto u projektu “ZAŽELI ŠTEFANJE-IVANSKA” i poziv na testiranje

Na temelju provedenog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Zaželi Štefanje-Ivanska” objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18. kolovoza 2022. godine, te na internet stranicama Općine Štefanje i Općine Ivanska, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam radnica u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Zaželi Štefanje-Ivanska”,
UP.02.1.1.16.0113, utvrđuje LISTU KANDIDATA prijavljenih na radno mjesto “Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju” koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravovremena i potpuna u skladu s uvjetima oglasa.

Read More