Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznaka: SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA

Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola sa područja Općine Ivanska za školsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 55. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br. 03/21) i sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. (Narodne novine 94/2021), načelnik Općine Ivanska donosi Odluku o sufinanciranju javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola sa područja Općine Ivanska za školsku godinu 2021./2022.

Read More