Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola sa područja Općine Ivanska za školsku godinu 2021./2022.

Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza

Na temelju članka 55. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br. 03/21) i sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. (Narodne novine 94/2021), načelnik Općine Ivanska donosi


O D L U K U
O SUFINANCIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA ZA
REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE IVANSKA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.


Članak 1.


Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola s područja Općine Ivanska za školsku godinu 2021./2022.


Članak 2.


Pod javnim prijevozom podrazumijeva se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu (autobus). Pod međumjesnim javnim prijevozom podrazumijeva se prijevoz između dva različita mjesta – mjesta prebivališta, odnosno boravišta do mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).


Članak 3.


Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova međumjesnog javnog prijevoza:

– da učenik ima prebivalište na području Općine Ivanska,

– da je redovit učenik srednje škole – upisan u srednju školu za školsku godinu
2021./2022.

– da svakodnevno putuje od mjesta stanovanja do škole sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza.
Pravo sufinanciranja troškova međumjesnog javnog prijevoza ne ostvaruje učenik smješten u učeničkom domu.

Članak 4.

Općina Ivanska sufinancira troškove javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola s područja Općine Ivanska prema odredbama točke III. Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. koje je usvojila Vlada RH prema slijedećim kriterijima:
Ukoliko je cijena karte za autobus veća od :

– 549 kn za relaciju manju ili jednaku od 10 km, sufinancira se 10% od 549 kn,

– 793 kn za relaciju veću od 10 km, a manju ili jednaku od 20 km , sufinancira se 10% od 793 kn

– 976 kn za relaciju veću od 20 km, a manju ili jednaku od 30 km, sufinancira se 10% od 976 kn

– 1.159 kn za relaciju veću od 30 km, a manju ili jednaku od 40 km, sufinancira se 10% od 1.159 kn

– 1.342 kn za relaciju veću od 40 km, a manju ili jednaku od 50 km sufinancira se 10% od 1.342 kn

– 1.586 kn za relaciju veću od 50 km, sufinancira se 10% od 1.586 kn.

Članak 5.


Učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom sufinancirat će se mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos. Navedeno se primjenjuje i u mjesecu srpnju.
U slučaju da se, zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, praktična nastava i vježbe te stručna praksa moraju produžiti na mjesec kolovoz, isto će se sufinancirati sukladno stavku 1. ove točke.
Za prijevoz maturanata za dane pohađanja ispita državne mature (gimnazijski programi) te maturanata u strukovnim i umjetničkim programima za dane izrade i obrane završnog rada i za dane polaganja ispita državne mature zbog nastavka školovanja, sufinancirat će se najpovoljniji iznos (pojedinačne karte, polumjesečne ili mjesečne karte) za dane pohađanja
ispita državne mature, odnosno za dane izrade i obrane završnog rada.
Učenicima koji sukladno članku 75. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imaju obvezu pohađanja dopunskog rada, sufinancirat će se, najpovoljniji iznos (pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta) za dane pohađanja dopunskog rada.

Članak 6.


Sa prijevoznikom koji će vršiti predmetni prijevoz učenika sklopit će se ugovor o sufinanciranju, kojim će se urediti međusobna prava prijevoznika i Općine Ivanska.

Članak 7.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova temeljem izdanih potvrda učenicima, Općini Ivanska dostavlja prijevoznik prilikom ispostavljanja fakture za sufinanciranje prijevoza. Korisnici prava na sufinanciranje prijevoza dužni su o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Općinu Ivanska.


Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Ivanska.

NAČELNIK:
Željko Mavrin, v.r.

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.